Päivä johtajana LähiTapiola Savossa

Menin koulun ja Kuopion Nuorten Kauppakamarin järjestämään ”Päivä johtajana” – projektiin mukaan. Valitsin paikaksi LähiTapiolan, koska minua kiinnostaa asiakaspalvelu ja monipuolinen pankkitoiminta. Päivän aikana sain selvyyttä siitä, millaista pankki- ja finanssialalla työskentely todellisuudessa on.

LähiTapiola on täysin kotimainen vakuutus- ja pankkipalveluja tarjoava finanssiryhmä, joka on syntynyt Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusioituessa vuonna 2012. LähiTapiolalla on 20 keskinäistä vakuutusyhtiötä eri alueilla. LähiTapiolalla on tällä hetkellä reilut 3000 työntekijää, joista noin puolet työskentelee aluetoimistoissa. LähiTapiola työskentelee pankkiyhteistyössä S-pankin kanssa ja sen työeläkevakuuskumppani on Elo. LähiTapiola on tärkeä työllistäjä pankki- , finanssi- ja vakuutusalalla. Sillä on lähes 1,5 miljoonaa omistaja- asiakasta. Pääjohtajana toimii tällä hetkellä Erkki Moisander Espoon yksikössä.

Vaikka LähiTapiola on pankki- finanssi ja vakuutustoimintaan keskittynyt yritys, on sen tavoitteena muutakin kuin vain tuottaa voittoa. LähiTapiolalla on lukuisia yhteistyökumppaneita yritysmaailmassa ja lisäksi se järjestää tempauksia, mm.tänä vuonna LähiTapiola järjesti yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa suunnitellun ensisammutuskurssin kaikille vapaaehtoisille Suomalaisille. Se tavoitti paljon ihmisiä ja auttoi monia parantamaan ensisammutustaitoja tosielämässä. LähiTapiola hoitaa siis myös yritysvastuutaan huolellisesti. Lisäksi LähiTapiola tarjoaa työntekijöilleen työhyvinvointitempauksia, sekä kattavan työterveydenhuollon. Työnantajayrityksenä LähiTapiola tarjoaa siis etuja työntekijöilleen.

Minä kävin Savon LähiTapiolassa vierailemassa Kuopion keskustan tuntumassa Puutarhakadulla. Kuopion alueen toimipisteessä on tällä hetkellä noin 90 työntekijää, joista osa toimii yrittäjäperiaatteella. Yritystoiminta on mielestäni mielenkiintoinen kulmakivi yrityksen toiminnalle. Yrittäjät toimivat periaatteessa provisiopalkalla. He siis tienaavat juuri sen verran, kuin ovat saaneet kuukauden aikana asiakkuuksia hankittua. Toimintaan liittyy tietysti se riski, ettei huonompana kuukautena saata saada hyvää palkkaa, mutta toisaalta jokainen voi vaikuttaa itse omaan menestykseensä. Yrittäjän päiväsuunnitelma on vapaasti päätettävissä, joten esimerkiksi lapsenhoito tai salilla käynti onnistuu vaikka keskellä päivää. Mutta helppoa työ ei ole: joskus asiakkuuden saaminen saattaa jäädä yhden puhelun varaan ja monen kuukauden työ valuu hukkaan. Asiakkaiden kanssa toimiessa ja kotikäynneillä käydessä yksikään päivä on tuskin samanlainen, mikä tekee työstä mielenkiintoisen. Työntekijät vaikuttivat mielestäni kiinnostuneilta työstään ja heidän motivaationsa on oltava kunnossa, koska eiväthän he muuten palkkaa saisi.

Seppo Löhönen, joka esitteli minulle LähiTapiolaa, toimii Savon yhteyspäällikkönä. Hän auttaa yrittäjiä eteenpäin, sekä neuvoo tarvittaessa asiakkuuksien hoidossa, sekä vakuutusasioissa. Lisäksi hän tekee yhteistyötä kaikkien toimistolla työskentelevien kanssa mm. tapahtumien järjestämisessä ja asiakaspalveluosaamisen kehittämisessä. Hän pitää koulutustilaisuuksia, sekä pitää työyhteisön kommunikointiasioita kunnossa. Hän välittää tietoa yrittäjille ja muille työntekijöille, sekä auttaa aikatauluttamaan yrittäjien päiviä. Löhönen toimii tärkeänä sisäisen asiakkaan palvelijana yritykselle ja pitää mielestäni työilmapiiriä hyvänä.

Päivämme toimistolla alkoi tutustumisella ja Löhönen kertoi minulle yrityksen toiminnasta lyhyesti. Hän kertoi mitä päivään sisältyi ja näytti minulle päiväohjelmaansa. Lisäksi hän esitteli järjestelmän, jossa oli suunniteltu yrittäjien viikkoa. Hänen työssään tarvitaan jatkuvasti tietokonetta, sekä puhelinta. Tämän mahdollistaa hyvin suunnitellut tietoverkot yrityksen sisällä. Heti aamusta aloitimme ”kierroksen” työntekijöiden luona. Löhönen jutteli asiakkuuksista ja kertoi tulevista tapahtumista yrittäjille. Keskusteluista huomasi pomon ja työntekijöiden välisen luottamuksen, mikä on tärkeää hänen ammatissaan.

Iltapäivällä Löhönen piti luennon yläkerran puhelinpalvelun asiakaspalvelijoille. Hän kertoi, kuinka on aloittanut k-ryhmän työtehtävissä. Löhösellä on myös kaupan alan koulutus. Kyselin työntekijöiltä heidän koulutuksistaan, ja pienenä yllätyksenä tuli, ettei heidän koulutuksensa välttämättä liittynyt alaan. Tärkeämmältä vaikutti työkokemus alalla, sekä asenne. Löhönen kertoi luennossaan itsestään ja siitä, mitä yritykset tekevät. He keskustelivat kehittämisen kohteista.

Päivä johtajana oli mielenkiintoinen kokemus ja näin, mitä ala ja johtaminen pitää sisällään. Löhönen vaikutti moniosaajalta ja alan kokemus oli hänen tärkein ominaisuutensa työtehtäviin. Tajusin myös miten suuri merkitys alalla on kommunikointitaidoilla.

Saila 

LähiTapiola Savo